Lewat ke baris perkakas

Keutamaan Menghafal Al-Qur’an

1. Menjadi Keluarga Allah di Muka Bumi

“Sesungguhnya Allah mempunyai banyak ahli (keluarga) dari kalangan manusia.” Para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, siapakah mereka itu?” Beliau menjawab, “Mereka adalah ahli Al-Qur’an, mereka ialah keluarga dan orang yang diistimewakan Allah.” (H.R. Ibnu Majah).

Kita dilahirkan di sebuah keluarga, sudah pasti sebagai anggota keluarga kita akan dicintai, dijaga, dan diberi kasih sayang oleh anggota keluarga lainnya. Lalu bagaimana jika kita menjadi keluarga Sang Pencipta?

Tak dapat terbayangkan besarnya kasih sayang dan penjagaan yang Allah berikan kepada kita jika menjadi salah satu anggota keluarga-Nya. Pastilah kebahagiaan yang akan kita rasakan, dan beribu kenikmatan akan kita dapatkan di dunia maupun di akhirat. 

2. Digolongkan Sebagai Orang yang Mulia Bersama Para Malaikat

“Perumpamaan orang yang membaca Al-Qur’an sedangkan ia menghafalnya, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan perumpamaan seorang yang membaca Al-Qur’an dengan tekun, dan ia mengalami kesulitan atasnya, maka dia akan mendapat dua ganjaran pahala.” (H.R. Bukhari).

Malaikat merupakan makhluk Allah yang selalu taat dan tunduk kepada perintah-Nya. Malaikat adalah makhluk mulia yang tak pernah berbuat dosa. Lalu tidak banggakah kita sebagai manusia jika digolongkan menjadi makhluk yang mulia seperti malaikat? Tentulah kita akan merasa senang saat mendapat kemuliaan seperti itu. Menjadi seseorang yang mulia dengan menghafal Al-Qur’an. 

3. Al-Qur’an dapat Memberikan Syafa’at bagi Pembacanya, Kedua Orang Tua, dan Keluarganya

Bagi dirinya :
“Pada hari kiamat, Al-Qur’an akan datang, lalu berkata, ‘Wahai Tuhanku, berilah dia pakaian,’ maka dipakaikanlah kepadanya mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Qur’an berkata lagi, ‘Wahai Rabb, tambahkanlah kepadanya,’ maka dipakaikan kepadanya pakaian kemuliaan. Kemudian Al-Qur’an berkata lagi, ‘Wahai Rabb, ridhailah dia,’ akhirnya dia pun diridhai. Kemudian dikatakan kepada ahli Al-Qur’an, ‘Bacalah dan naiklah, niscaya akan ditambahkan kepadamu satu pahala kebaikan pada setiap ayat’.” (H.R. Tirmidzi).

Bagi orang tua : 
“Barangsiapa yang membaca Al-Qur’an dan melaksanakan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya pada hari kiamat nanti akan dipakaikan mahkota yang sinarnya lebih terang daripada sinar matahari di dalam rumah-rumah di dunia. Jika matahari tersebut ada di antara kalian, maka bagaimana perkiraan kalian dengan orang yang melaksanakan isi Al-Qur’an?” (H.R. Abu Daud)

Bagi keluarganya :
“Barangsiapa membaca Al-Qur’an dan menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan ia bisa memberikan syafa’at kepada sepuluh dari keluarganya yang seharusnya masuk neraka.” (H.R Ibnu Majah)

Dalam hadits disebutkan bahwa seorang penghafal Al-Qur’an dan orangtuanya akan dipakaikan mahkota kemuliaan, sebagai sebuah balasan kebaikan dari Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Al-Qur’an benar-benar akan memberikan banyak syafa’atnya kepada pembacanya, baik di dunia maupun di akhirat.

 

Sumber : Buku Sukses Menghafal Al-Qur’an Meski Sibuk Kuliah

Penulis : Dita

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu